09 360 31 15
info@basisschool-bevegem.be

de list bib.

Sinds 2019 zijn wij gestart met het LIST-project. LIST is een leesinterventieproject voor scholen met een totaalaanpak. Bij steeds meer kinderen is lezen niet meer vanzelfsprekend. Doordat kinderen lezen vaak zien als een moeizaam en nutteloos proces, vinden ze het bijgevolg ook niet meer leuk om te lezen. Bij weinig kinderen is er nog sprake van een intensieve leesmotivatie. De kwantiteit van het lezen gaat achteruit, maar dit heeft tevens invloed op de kwaliteit. Zo komt men terecht in een vicieuze cirkel. Dit is dan ook waar LIST op doelt, het voorkomen of doorbreken van deze negatieve vicieuze cirkel.
Leesbeleving, leesbegrip en de betrokkenheid van de leerlingen nemen in dit project een heel belangrijke plaats in. Deze factoren zorgen ervoor dat leerlingen gemotiveerde en zelfstandige lezers worden. Het integreren van deze aspecten gebeurt onder andere a.d.h.v. leuke mini-lessen, die tweemaal per week gekoppeld worden aan het voorgelezen deel uit het boek. Tijdens de mini-les wordt de kinderen op een leuke manier iets bijgebracht. De leerkracht zorgt er op die manier voor om met volle overtuiging de kinderen warm te maken om te lezen.
Het LIST project kiest er ook heel bewust voor om de kinderen zelf hun boeken te laten kiezen. Dit stimuleert het leesplezier. Wij beschikken over een ruime en verzorgde schoolbibliotheek, waar elk kind wel een gepast boek vindt. De boeken zijn geordend volgens verschillende thema’s die aangeduid worden met een symbool. Dit kan alvast geen excuus zijn om geen boek te lezen.

translate