09 360 31 15
info@basisschool-bevegem.be

de gebouwen en klasseN.

Op ons uitgestrekt schooldomein bevinden zich drie schoolgebouwen en een schoolrestaurant.

de kleuterafdeling.

Onze kleuterblok werd recent gerenoveerd. Een aantal klassen werden voorzien van een aantrekkelijk buitenterras om de klasactiviteiten ook buiten de klasmuren uit te breiden. De sanitaire ruimte werd volledig vernieuwd en onze ruime speelzaal werd volledig aangepakt. Elke klas komt centraal uit op deze leefruimte waarmee we onze kernvisie ‘samen leren samenleven’ alle kracht bijzetten.

de lagere school.

De kinderen van de lagere afdeling hebben hun thuis in onze nieuwbouw. Deze klassen zijn zodanig ingericht dat ze de kinderen gedurende hun schoolloopbaan een structurele houvast bieden. We hechten maximaal belang aan leren in een klas met uitdagende materialen, via verschillende werkvormen, met flexibele klasschikking, maar ook leren buiten de klasmuren. We zetten in op buitenklassen op onze speelplaats en alle lokalen in de school zijn optimaal ingericht voor levensechte leermomenten. Krijtborden werden recent vervangen door digitale borden, waarmee we de technologische vooruitgang doelbewust integreren in onze dagelijkse klaspraktijk.

de buitenruimte.

Onze school verenigt de stad en groen tot een harmonisch geheel wat zich weerspiegelt in een ruime, actieve speelplaats waar leeftijdsstructuren veiligheid en geborgenheid bieden, waar ieder zijn plekje vindt. Wij willen zorgen voor echte ontspanning voor onze kinderen als voorwaarde voor vruchtbare leerprocessen. Daarnaast benutten we onze buitenruimte ook maximaal als buitenklas. We ervaren de brede groene ruimte rondom onze schoolgebouwen als leerlabo waar kinderen ervaringsgericht nieuwe leerinhouden en competenties oppikken. We beschikken op onze school over een ‘rustige ruimte’. In onze boshut kunnen kinderen tot rust komen en even ontsnappen aan de drukte van de speelplaats.

de list bib.

Sinds 2019 zijn wij gestart met het LIST-project. LIST is een leesinterventieproject voor scholen met een totaalaanpak. Bij steeds meer kinderen is lezen niet meer vanzelfsprekend. Doordat kinderen lezen vaak zien als een moeizaam en nutteloos proces, vinden ze het bijgevolg ook niet meer leuk om te lezen. Bij weinig kinderen is er nog sprake van een intensieve leesmotivatie. De kwantiteit van het lezen gaat achteruit, maar dit heeft tevens invloed op de kwaliteit. Zo komt men terecht in een vicieuze cirkel. Dit is dan ook waar LIST op doelt, het voorkomen of doorbreken van deze negatieve vicieuze cirkel.

de stille ruimte.

Een schooldag is druk. In de stille ruimte kunnen leerlingen zich even terugtrekken en ontsnappen aan de prikkels waaraan ze worden blootgesteld. Het inzetten van zo’n rustige plek draagt bij tot een groter welbevinden en een betere concentratie. Het project is een initiatief van onze Kinderschoolraad en sluit aan bij de rots- en water training die voor al onze kinderen georganiseerd wordt. De boshut wordt tevens gebruikt om conflicten uit te praten en samen tot een geweldloze oplossing te komen. De realisatie van onze boshut is een project van het Rode Neuzen Team van onze school.
translate