09 360 31 15
info@basisschool-bevegem.be

schoolteam.

Team Bevegem bestaat uit een enthousiaste groep leerkrachten en ondersteunend personeel die van Basisschool Bevegem een bloeiende school maakt. Een aantal waarden waar we als team voor staan zijn: leerplezier, samen leren samenleven, preventieve aanpak, democratisch, maximale groei, zelfvertrouwen, respect, innovatie, openheid, ondernemingszin, ambitie, betrokkenheid en welbevinden. Het zijn waarden die ervoor zorgen dat er elke dag opnieuw een team klaarstaat om het beste in de leerlingen naar boven te halen. Bovendien creëert ons ondersteunend personeel telkens de beste omstandigheden om dit vlot en efficiënt te laten verlopen. “Talent wins games, but teamwork wins championships.” Michael Jordan

zorg en clb.

Onze school richt zich, naast het aanbrengen van de noodzakelijke kennis, ook op de opvoeding en de ontwikkeling van de creativiteit, van cognitieve, sociale en culturele vaardigheden. We stemmen af op de continuïteit in de ontwikkeling van de kinderen en richten ze zo in dat deze een ononderbroken ontwikkelingsproces doorlopen.

leerlingenraad.

Elk kind is VIP betekent voor ons dat kinderen samen met ons het schoolverhaal schrijven. Via de kinderschoolraad bouwen we samen aan spel- en leefafspraken en houden we voeling met wat leeft onder onze leerlingen. Over de schoolgrenzen heen willen wij ook ons steentje bijdragen aan maximale kansen voor alle kinderen door hen te laten participeren aan maatschappelijk engagement.

schoolraad.

De schoolraad is een advies- en overlegorgaan tussen de verschillende betrokken partijen binnen de school. Onze school draagt participatie hoog in het vaandel; de schoolraad is dé manier om met elke groep die deel uitmaakt van de school samen te zitten. Leden van de schoolraad zijn afkomstig uit drie betrokken partijen: drie ouders, drie personeelsleden en twee gecoöpteerde leden uit het lokale sociale, economische of culturele milieu. Ook de directeur is aanwezig op de vergaderingen van de schoolraad. De drie ouders en personeelsleden worden voor een periode van vier jaar verkozen door officiële verkiezingen, georganiseerd door de directeur.

scholengroep 20.

Scholengroep 20 Zuid-Oost-Vlaanderen is het schoolbestuur van de 15 GO!-scholen in een regio die zich uitstrekt van Geraardsbergen tot Zottegem, over Brakel, Herzele, Zwalm, Zandbergen en Sint-Lievens-Houtem. Onze scholengroep organiseert samen met 25 andere scholengroepen het Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap en behoort tot het GO!. De scholengroep wordt geleid door de algemeen directeur Isabelle Truyen en beheerd door de Raad van Bestuur. Onze scholengroep telt een 800-tal personeelsleden en 6200 leerlingen.
translate