09 360 31 15
info@basisschool-bevegem.be

onze schoolvisie

Basisschool Bevegem richt zich, naast het aanbrengen van de noodzakelijke kennis, ook op de opvoeding en de ontwikkeling van de creativiteit, van cognitieve, sociale en culturele vaardigheden. We stemmen af op de continuïteit in de ontwikkeling van de kinderen en richten ze zo in dat elk kind een ononderbroken ontwikkelingsproces doorloopt.

werking kleuterklassen.

Vanaf de kleuterschool zetten we in op zelfsturing en autonomie, onder andere via hoekenwerk in al zijn vormen. Daarbij maken we maximaal gebruik van ons uitgestrekt schooldomein om onze veelzijdige buitenruimte optimaal te benutten als buitenklas.

werking lagere school.

In de lagere school krijgen kinderen kansen om te ‘leren leren’ via coöperatieve werkvormen, peertutoring en zelfstandig werk. Het aanbieden van een opgebouwde schoolstructuur binnen de schoolloopbaan biedt houvast aan kinderen en helpt hen stappen te zetten naar meer autonomie en het verwerven van meer positieve attitudes.

visie scholengroep.

Als scholengroep zetten we actief in op vernieuw(en)de klas- en schoolorganisaties, we bieden geïndividualiseerde groeitrajecten voor elke leerling als beste springplank voor de toekomst. Onze leerkrachten zijn gepassioneerd en engageren zich tot levenslang leren.

We zetten in op verantwoordelijk eigenaarschap van het les- en het leerproces en stimuleren om te ondernemen zowel in de klas als daarbuiten.

We ontwikkelen individuen met oog voor mens en maatschappijen we zetten leerlingen en medewerkers aan om open en onderzoekend in het leven te staan.

We bewerkstelligen een constructief en aangenaam schoolklimaat en waarderen openheid en input van medewerkers en leerlingen. We stellen onszelf en onze werking in vraag met het oog op evolutie en groei.

translate