09 360 31 15
info@basisschool-bevegem.be

onze visie.

Als schoolteam vinden we het belangrijk dat alle kinderen zich goed en veilig voelen op school. ‘Een warm en sterk schoolklimaat’ is een belangrijke pijler van ons onderwijs. Met warmte bedoelen we een sfeer waar veiligheid en vertrouwen primeren. Een sfeer die ervoor zorgt dat de kinderen hun sociale vaardigheden versterken en op een positieve manier opgroeien. Het woord ‘sterk’ vindt zijn oorsprong in de uitdrukking ‘samen sterk’. We vormen samen een hechte groep en zoeken naar elkaars talenten. Vanuit die talentontwikkeling kunnen we elkaar motiveren, verrijken en helpen.
Iedere leerling is ambitieus, heeft kwaliteiten en dromen. De verwezenlijking daarvan vraagt om uitdagende leertrajecten. Trajecten die de leerlingen prikkelen om uit te munten. Wij willen kunnen garanderen dat elke leerling een zo hoog mogelijk niveau bereikt, volgens zijn talenten en interesses. Ons team streeft naar een maximale leerwinst bij al onze leerlingen. De leerkrachten willen de kinderen bezielen, inspireren, leren leren, leren leven en vooral leren samenleven. Onze school wil een warme gemeenschap zijn waar altijd een warm onthaal is en iedereen zich welkom voelt. Voor dit pedagogisch project wil het schoolteam zich dagelijks inzetten.

zorg en clb.

Het kind staat centraal in zijn noden, behoeften, verlangens, mogelijkheden en beperktheden vanuit zijn milieu, aanleg of op fysisch gebied. Elk kind is uniek. Daarom zorgen we voor een kindgericht opvoedingsconcept. Dat impliceert differentiatie en individualisatie. We zorgen voor een efficiënt pedagogisch en didactisch optreden: continuïteit en gradatie, een doordachte planning met een functionele leerstofkeuze. We wensen dat de leerlingen die onze school verlaten optimaal voorbereid zijn op het secundair onderwijs. Het gehele team engageert zich om de gehele persoonlijkheid van het kind harmonisch te ontwikkelen. Naast het cognitieve, wordt ook zorg besteed aan de sociaal-emotionele, dynamisch-affectieve, muzische vorming, de psychomotorische ontwikkeling en een verantwoorde attitudevorming.
Samenwerking tussen alle participanten berust op respect en een open geest, met bereidheid om problemen uit te praten en oplossingen te zoeken. Het beleids- en schoolteam zal permanent zorg besteden aan infrastructuur, om ze aan te passen en te verbeteren. Onze zorgstructuur op school is er op gericht om preventief aandacht te hebben voor mogelijke ontwikkelingsmoeilijkheden, te differentiëren om elk kind maximale groeikansen te geven en om handelingsgericht te werken binnen ons schoolspecifiek zorgcontinuüm. We bouwen aan een zorgcontinuüm dat sterk inzet op een brede basiszorg en verhoogde zorg, aangevuld met externe ondersteuning van CLB en gespecialiseerde partners, binnen de draagkracht van onze school.

exentra.

Statistisch gezien is 20 % van de leerlingen meerbegaafd (de sterke leerling) en 3 % van de leerlingen hoogbegaafd. Als school zijn wij ons hiervan bewust en beseffen we dat het goed is om voor die sterke en (hoog)begaafde leerlingen aangepaste begeleiding te voorzien. Het Exentra-scholenproject zorgt ervoor dat we een beroep kunnen doen op een wetenschappelijk onderbouwde en door de praktijk beproefde methodologie. Onze leerkrachten worden opgeleid in binnenklasdifferentiatie naar boven, zowel in onze lagere school als in de kleuterafdeling.
translate