09 360 31 15
info@basisschool-bevegem.be

werking lagere school.

In de lagere school krijgen kinderen kansen om te ‘leren leren’ via coöperatieve werkvormen, peertutoring en zelfstandig werk. Het aanbieden van een opgebouwde schoolstructuur binnen de schoolloopbaan biedt houvast aan kinderen en helpt hen stappen te zetten naar meer autonomie en het verwerven van meer positieve attitudes. Bovendien zitten ook de 21e eeuwse vaardigheden verweven in ons leeraanbod. Het zijn competenties die leerlingen nodig hebben om succesvol deel te nemen in de maatschappij van de toekomst. Ontmoet het team. Ontdek de klas.
translate