09 360 31 15
info@basisschool-bevegem.be

de leerlingenraad.

De kinderen van het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar kiezen jaarlijks een leerlingenraad met telkens twee vertegenwoordigers per klas. Zij vormen het aanspreekpunt voor andere leerlingen om de participatie van onze kinderen binnen onze schoolwerking te verhogen. Basisschool Bevegem wil dat we met z’n allen school maken, we zetten dan ook sterk in op de vele voordelen van leerlingenparticipatie.
Leerlingenparticipatie is een manier om aan kwaliteitszorg te doen. Samen leven op basisschool Bevegem gaat makkelijker, omdat allen samen deze school vorm geven. Participatie verhoogt daarenboven het welbevinden, verbetert de schoolbeleving en draagt bij tot de emancipatie van iedereen binnen de school. Leerlingenparticipatie draagt bij tot een hoge pedagogische kwaliteit, omdat het onze leerlingen helpt vormen tot democratische burgers. Door te participeren leren jongeren immers wat democratie actief inhoudt. Ze leren mee verantwoordelijkheid te dragen, na te denken, te discussiëren, rekening te houden met verschillende meningen en hiervoor ook respect te hebben, compromissen te sluiten enz. Door mee actief vorm te geven aan hun onderwijs en hun school, leren ze met andere woorden mee vorm te geven aan de maatschappij

translate