maart 30, 2023
 • L6A - Workshop: Leren Afval Beheren Op school

  maart 30, 2023  09:35 - 11:50

  Deze workshop wordt georganiseerd door GoodPlanet Belgium.

  Van afval sorteren tot afval voorkomen.
  Afval. Iedereen produceert het, maar hoe raken we het weer kwijt? Of beter nog: hoe voorkomen we afval? We klauteren op de afvalladder voor een beter afvalbeheer en afvalpreventie op school. Via interactieve en gevarieerde werkvormen zoomen we in op de kernprincipes van de Europese afvalstrategie: reduce, reuse, recycle. Ofwel afval voorkomen, hergebruiken en recycleren.

  Hoofddoelen
  Deze workshop kadert binnen onze doelen voor Milieu-educatie:
  - Afval deponeren in de daarvoor bestemde opslagmogelijkheden in de klas en de school (bijv. papier, karton, glas, gft, pmd, batterijen, inktpatronen …). 
  - Aan de hand van voorbeelden illustreren hoe afval wordt verzameld, gesorteerd en gerecycleerd.
  - Voorbeelden geven van afvalbesparende/afvalvergrotende (leef)gewoontes.
  - Acties bedenken die zij zelf kunnen uitvoeren om milieubewuster om te gaan met afval, water, energie.
  - Eenvoudige voorbeelden geven van situaties uit hun eigen leefwereld of de actualiteit die lucht-, water- of bodemvervuilend of –aantastend zijn. 
  - Voorbeelden geven van hergebruik van afvalmaterialen (bijv. papier, glas, ijzer, lompen, inktpatronen, composteren …). 

  Kostprijs: Gratis

  Bekijk meer details

 • L6B - Workshop: Leren Afval Beheren Op school

  maart 30, 2023  13:10 - 15:25

  Deze workshop wordt georganiseerd door GoodPlanet Belgium.

  Van afval sorteren tot afval voorkomen.
  Afval. Iedereen produceert het, maar hoe raken we het weer kwijt? Of beter nog: hoe voorkomen we afval? We klauteren op de afvalladder voor een beter afvalbeheer en afvalpreventie op school. Via interactieve en gevarieerde werkvormen zoomen we in op de kernprincipes van de Europese afvalstrategie: reduce, reuse, recycle. Ofwel afval voorkomen, hergebruiken en recycleren.

  Hoofddoelen
  Deze workshop kadert binnen onze doelen voor Milieu-educatie:
  - Afval deponeren in de daarvoor bestemde opslagmogelijkheden in de klas en de school (bijv. papier, karton, glas, gft, pmd, batterijen, inktpatronen …). 
  - Aan de hand van voorbeelden illustreren hoe afval wordt verzameld, gesorteerd en gerecycleerd.
  - Voorbeelden geven van afvalbesparende/afvalvergrotende (leef)gewoontes.
  - Acties bedenken die zij zelf kunnen uitvoeren om milieubewuster om te gaan met afval, water, energie.
  - Eenvoudige voorbeelden geven van situaties uit hun eigen leefwereld of de actualiteit die lucht-, water- of bodemvervuilend of –aantastend zijn. 
  - Voorbeelden geven van hergebruik van afvalmaterialen (bijv. papier, glas, ijzer, lompen, inktpatronen, composteren …). 

  Kostprijs: Gratis

  Bekijk meer details

april 18, 2023
 • 6B - Bezoek SOS Wilde Dieren

  april 18, 2023  13:00 - 15:55

  Vandaag bezoeken we SOS wilde dieren te Geraardsbergen

  SOS wilde dieren is een opvangcentrum voor zieke, gewonde en hulpbehoevende wilde dieren.

  Het opvangcentrum heeft als doel gewonde of wilde dieren in nood te helpen. Deze dieren worden er verzorgd om ze na herstel weer vrij te laten in de natuur. Naast de opvang en revalidatie van wilde dieren tracht men ook mensen kennis te laten maken met wilde dieren uit hun omgeving. Wat men kent en waar men van houdt, dat beschermt men ook! SOS wilde dieren is de plaats bij uitstek om mensen bewust te maken met onze eigen fauna en van de gevaren waaraan wij onze wilde dieren blootstellen. 

  Wat doet SOS wilde dieren?

  • Opvang en redding van zieke en gewonde wilde dieren
  • Verzorging van wilde dieren en na herstel hen voorbereiden op een leven in de vrije natuur
  • Opvang van dieren die door overheidsdiensten in beslag werden genomen
  • Opvang van ontsnapte, verdwaalde of afgestane huisdieren (behalve honden en katten)
  • Plaatsing van uitheemse dieren in gespecialiseerde opvangcentra, dierenparken…

  Praktisch: De activiteit gaat hoofdzakelijk buiten op schorspaadjes door.
  Prijs: €5 per leerling (via schoolfactuur)
  Vervoer: schoolbus
  Doelen: We werken er rond doelen binnen wetenschappen en techniek - Planten en ecosystemen.

  Bekijk meer details

april 20, 2023
 • L6 - Engelse les

  april 20, 2023  16:20 - 17:10

  Basisschool Bevegem biedt de kinderen van het zesde leerjaar naschoolse Engelse lessen aan.

  Deze lessen kaderen binnen ons oriënteringsbeleid en zorgen voor een betere voorbereiding van onze laatstejaars op de overstap naar het secundair. De lessen worden gegeven door is meneer Branko Dehertogh, leerkracht Engels in het KA Zottegem.

  De lessen gaan door in het lokaal van L6B.

  Deelnemen vereist voorafgaande inschrijving via de klasleerkracht.

  Bekijk meer details

april 21, 2023
 • L6 - Naschoolse sport: Pyjamazwemmen

  april 21, 2023  15:05 - 16:40
  Bevegemse Vijvers, 9620 Zottegem, België

  Vandaag duiken we met onze pyjama het zwembad in, plezier verzekerd!

  Praktisch
  Zwemgerief en pyjama niet vergeten!

  Bekijk meer details

april 24, 2023
 • L6A - Cluedo in de bib

  april 24, 2023  13:30 - 15:30

  Vandaag krijgen we een klasintroductie 'Cluedo' in de bibliotheek van Zottegem.
  We zoeken onze weg in de vernieuwde structuur van de bibliotheek en trachten alle raadsels van het cluedospel op te lossen!

  Kostprijs: Gratis
  Verplaatsingswijze: Te voet
  Hoofddoel:
  - Wegwijs raken in de nieuwe structuur van de bibliotheek.
  - De kinderen prikkelen, stimuleren en aanzetten tot lezen.

  Bekijk meer details

april 25, 2023
 • 6A - Bezoek SOS Wilde Dieren

  april 25, 2023  13:00 - 15:55

  Vandaag bezoeken we SOS wilde dieren te Geraardsbergen

  SOS wilde dieren is een opvangcentrum voor zieke, gewonde en hulpbehoevende wilde dieren.

  Het opvangcentrum heeft als doel gewonde of wilde dieren in nood te helpen. Deze dieren worden er verzorgd om ze na herstel weer vrij te laten in de natuur. Naast de opvang en revalidatie van wilde dieren tracht men ook mensen kennis te laten maken met wilde dieren uit hun omgeving. Wat men kent en waar men van houdt, dat beschermt men ook! SOS wilde dieren is de plaats bij uitstek om mensen bewust te maken met onze eigen fauna en van de gevaren waaraan wij onze wilde dieren blootstellen. 

  Wat doet SOS wilde dieren?

  • Opvang en redding van zieke en gewonde wilde dieren
  • Verzorging van wilde dieren en na herstel hen voorbereiden op een leven in de vrije natuur
  • Opvang van dieren die door overheidsdiensten in beslag werden genomen
  • Opvang van ontsnapte, verdwaalde of afgestane huisdieren (behalve honden en katten)
  • Plaatsing van uitheemse dieren in gespecialiseerde opvangcentra, dierenparken…

  Praktisch: De activiteit gaat hoofdzakelijk buiten op schorspaadjes door.
  Prijs: €5 per leerling (via schoolfactuur)
  Vervoer: schoolbus
  Doelen: We werken er rond doelen binnen wetenschappen en techniek - Planten en ecosystemen.

  Bekijk meer details

 • L6B - Cluedo in de bib

  april 25, 2023  13:30 - 15:30

  Vandaag krijgen we een klasintroductie 'Cluedo' in de bibliotheek van Zottegem.
  We zoeken onze weg in de vernieuwde structuur van de bibliotheek en trachten alle raadsels van het cluedospel op te lossen!

  Kostprijs: Gratis
  Verplaatsingswijze: Te voet
  Hoofddoel:
  - Wegwijs raken in de nieuwe structuur van de bibliotheek.
  - De kinderen prikkelen, stimuleren en aanzetten tot lezen.

  Bekijk meer details