09 360 31 15
info@basisschool-bevegem.be

de buitenruimte.

Samen spelen is essentieel voor het ontwikkelen van sociale vaardigheden. Één van onze grootste troeven is onze uitgestrekte buitenruimte en actieve speelplaats. Ze nodigt uit tot beweging en sportieve ontspanning. Aan de hand van een beurtrol, zijn er verschillende sportvelden beschikbaar voor onder andere basketbal, netbal, veld-, zaal- en minivoetbal. Ook het speelbos behoort tot de favoriete speelzones van onze kinderen. Naast deze actieve ontspanningsmogelijkheden is er op onze speelplaats ook ruimte voorzien voor rustige zones zoals het praat- en leesterras en de vredesboom.
Onze buitenruimte wordt bovendien maximaal benut als buitenklas. We ervaren de brede groene ruimte rondom onze schoolgebouwen als leerlabo waar kinderen ervaringsgericht nieuwe leerinhouden en competenties oppikken.

translate